Účtovníctvo Mzdy a personalistika Španielčina
 SK  /    ES

 
Podvojné účtovníctvo
 • zabezpečíme kompletné vedenie účtovníctva,

 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • vedenie účtovných záznamov a účtovných kníh,
 • vedenie evidencie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,
 • vyhotovenie daňového priznania k DPH za príslušný kalendárny mesiac alebo štvrťrok,
 • zostavenie účtovnej závierky, vykonanie inventarizácie a vyhotovenie daňového priznania pre daň z príjmov právnických osôb,
 • vyhotovenie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel za príslušný kalendárny rok,
 • konzultácie a poradenstvo súvisiace s vedením účtovníctva.
Jednoduché účtovníctvo
 • komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva,
 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov,
 • vedenie ostatných pomocných kníh (kniha evidencie majetku...),
 • vyhotovenie daňového priznania k DPH za príslušný kalendárny mesiac alebo štvrťrok,
 • zostavenie účtovnej závierky, vykonanie inventarizácie a vyhotovenie daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb,
 • vyhotovenie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel za príslušný kalendárny rok,
 • konzultácie a poradenstvo súvisiace s vedením účtovníctva.
Naša firma Vám ponúka kvalifikované služby v oblasti komplexného vedenia účtovníctva a služby profesionálnych prekladateľov, tlmočníkov a lektorov španielskeho jazyka.
Sme tu pre Vás.

• vedenie účtovníctva
• preklady, tlmočenie a výučba v španielskom jazyku


Kontakt

LengEKO s.r.o.
Slatinská 20
821 07 Bratislava

IČO: 36 769 703
IČ DPH: SK2022371285

Telefón: 0911 023 959


Copyright © 2009 LengEKO s.r.o. Všetky práva vyhradené.