Účtovníctvo Mzdy a personalistika Španielčina
 SK  /    ES

 
Španielčina (po španielsky español; európska španielčina je označovaná aj ako kastílčina - po španielsky castellano) je románsky jazyk. Dnes  používa španielčinu ako materinský jazyk okolo 332 miliónov ľudí, čím sa radí na druhé miesto vo svete.
  • naša spoločnosť ponúka služby profesionálne vyškolených prekladateľov a tlmočníkov s dlhoročnou praxou,

  • ponúkame profesionálne tlmočenie zo slovenčiny do španielčiny a opačne, konzekutívne tlmočenie (po vetách) a simultánne tlmočenie (plynulé), pričom naši tlmočníci majú skúsenosti s tlmočením počas obchodných rokovaní, školení, na medzinárodných konferenciách, seminároch, atď,
  • zabezpečíme kvalitné preklady (neúradné) zo slovenčiny do španielčiny a opačne, taktiež korektúry prekladov, vrátane odborných textov (právo, obchod) a rôznych druhov dokumentov, preklady prechádzajú po dokončení obsahovou, gramatickou a štylistickou korektúrou,
  • zabezpečujeme individuálnu výučbu španielskeho jazyka pre jednotlivcov a firmy, kurzy sú vedené kvalifikovanými a skúsenými lektormi ktorý sa pri výučbe opierajú o svoje skúsenosti zo zahraničia, cieľom výučby je rozvinúť a upevniť zručnosti aktívnej komunikácie v španielskom jazyku so všeobecným zameraním.
Naša firma Vám ponúka kvalifikované služby v oblasti komplexného vedenia účtovníctva a služby profesionálnych prekladateľov, tlmočníkov a lektorov španielskeho jazyka.
Sme tu pre Vás.

• vedenie účtovníctva
• preklady, tlmočenie a výučba v španielskom jazyku


Kontakt

LengEKO s.r.o.
Slatinská 20
821 07 Bratislava

IČO: 36 769 703
IČ DPH: SK2022371285

Telefón: 0911 023 959


Copyright © 2009 LengEKO s.r.o. Všetky práva vyhradené.