Účtovníctvo Mzdy a personalistika Španielčina
 SK  /    ES

 
  • vedenie mzdovej a personálnej agendy pre každého zamestnanca,
  • výpočet miezd a spracovanie mzdových listov,
  • vypracovanie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne,
  • prihlášky a odhlášky do poisťovní,
  • spracovanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti,
  • vyhotovenie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,
  • vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
Naša firma Vám ponúka kvalifikované služby v oblasti komplexného vedenia účtovníctva a služby profesionálnych prekladateľov, tlmočníkov a lektorov španielskeho jazyka.
Sme tu pre Vás.

• vedenie účtovníctva
• preklady, tlmočenie a výučba v španielskom jazyku


Kontakt

LengEKO s.r.o.
Slatinská 20
821 07 Bratislava

IČO: 36 769 703
IČ DPH: SK2022371285

Telefón: 0911 023 959


Copyright © 2009 LengEKO s.r.o. Všetky práva vyhradené.